[Notice] Tách blog

Hồi trước mình có thông báo trong một bài blog là kể từ bài post đó, mình sẽ viết bằng tiếng anh.

Tuy nhiên, sau đó vẫn xuất hiện khá nhiều bài viết tiếng Việt là do có một cuộc thi viết blog, ngôn ngữ bắt buộc phải là tiếng Việt :P

Sau đó, có nhiều bạn feedback lại, và cuối cùng mình quyết định sẽ tách blog này ra làm 2 phần giống hệt nhau, chỉ khác nhau về mặt ngôn ngữ.

Blog này sẽ vẫn giữ nguyên tên miền free của Wordpress :3, bài viết sẽ là tiếng Việt hoàn toàn.

Blog mới sẽ viết hoàn toàn bằng tiếng anh, nội dung thì cũng y hệt blog này, địa chỉ ở: https://tuanmsp.wordpress.com/

Nói túm lại, mình có nhiều blog tại các địa chỉ sau:

Đón đọc nhóe các bạn