0%

Nếu bạn có dư dả thời gian và nguồn kinh phí eo hẹp, thì cách tốt nhất để dạo vòng quanh các nước EU chính là các phương tiện công cộng.

Read more »

Tuần 2 trong course Machine Learning của giáo sư Andrew Ng trên Coursera. Trong phần này, bạn sẽ thấy linear regression được mở rộng thành multiple input features, và những best practices để thực hiện linear regression.

Read more »

Bài thứ 3 trong chuỗi bài viết tự học Machine Learning.

Ở 2 bài trước, chúng ta đã có hàm hypothesis và cách để biết hàm đó có phù hợp với bộ training example của chúng ta hay ko. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách tìm ra các tham số cho hàm hypothesis.

Read more »