0%

Bài thứ 3 trong chuỗi bài viết tự học Machine Learning.

Ở 2 bài trước, chúng ta đã có hàm hypothesis và cách để biết hàm đó có phù hợp với bộ training example của chúng ta hay ko. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách tìm ra các tham số cho hàm hypothesis.

Read more »

Repository, hiểu một cách đơn giản, là 1 tầng phân chia giữa Data Access Layer (DAL) và Bussiness Logic Layer.

Unit of Work là một kỹ thuật để đảm bảo tất cả các request tới database mà có liên quan tới nhau đều được thực hiện trên cùng một DbContext

Read more »

Dependency Injection là một kỹ thuật vô cùng thông dụng để nới lỏng các objects và class phụ thuộc vào chúng. Nghe khó hiểu quá phải ko các bạn?

Bài viết này sẽ mô tả kỹ thuật này, cho bạn một cái nhìn tổng quan (hy vọng là khách quan) về DI

Read more »

Bạn tổ chức thư mục, tập tin như thế nào? Có nên tách ra thành nhiều project con? Có nên dùng package manager?

Trong phần này, mình sẽ trình bày kinh nghiệm cá nhân về các tổ chức và quản lý projects, và dùng package manger nhóe

Read more »