Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server

Chào các bạn, ở phần trước, các bạn đã biết cách tạo một Virtual Machine trên Azure. Phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập nó để đăng nhập bằng chính Microsoft Account của bạn, và biến nó thành một máy chủ FTP nhé. Login with MS Account Tạo một user … Continue reading Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server